Logo

Läget på elmarknaden - vecka 1

Historiskt låga priser under jul-och nyårsveckorna följdes av en prisökning första veckan på det nya året.

Under julveckanoch följande nyårsveckan låg systempriset och priset i Sverige mellan 12-17 EUR/MWh. Vecka 1 år 2016 inleddes med stigande priser med anledning av ökande efterfrågan på grund av det kalla vädret och uppstarten i industrin efter högtidshelgerna.Under vecka 1 gjorde Svenska Kraftnät effektreserven startberedd efter prognoser om högre elanvändning för onsdagen och torsdagen. Effektreserven behövde dock inte användas. Elanvändningen var som högst på torsdagsförmiddagen på 25 900 MW (preliminär statistik) timmen 10-11. Det är den högsta noteringen hittills denna vinter.

Användningen översteg produktionen både för Norden och Sverige flera timmar under veckan vilket täcktes upp av import. För Norden kom importen främst från Ryssland och Tyskland. Sverige importerade från Norge och Danmark.

Innan jul förlängdes revisionen i Ringhals 2, som skulle ha återstartat 18 december, till den 20 februari.

Källa: Energimarknadsinspektionen