Logo

Läget på elmarknaden - vecka 10

Elpriserna fortsätter uppåt.

Systempriset blev 8 procent högre under vecka 10 jämfört med föregående vecka och var 24,1 EUR/MWh i veckomedeltal. Spotpriserna i Sveriges elområden steg också under veckan jämfört med föregående vecka men område 1-3 låg ändå strax under systempriset medans område 4 var samma som systempriset.

På terminsmarknaden steg frontkontrakten för april, kvartal 2 och årskontraktet för 2017 från förra veckans nivåer. Aprilkontraktet steg mest med 10 procent.

Bränslepriser för både olja och kol för kommande kvartal steg medans priset på naturgas sjönk något. Veckomedelpriset på olja steg mest med 9 procent från veckan innan.

Det har varit något varmare än normalt under veckan och mindre nederbörd än normalt. Magasinfyllnadsgraden är fortsatt över medianen för Norden (50 procent) och strax under median i Sverige (38 procent).

Tillgängligheten i kärnkraften var under veckan 91 procent i Sverige. Ringhals 2 är ur drift för underhåll och reparationer sedan mitten av augusti 2014 och beräknas åter 17 september 2016. Årets revisioner startar med O1 som går den 28 mars.

Källa: Energimarknadsinspektionen