Logo

Läget på elmarknaden - vecka 11

Nedgång i priserna på spotmarknaden medan priserna på den finansiella marknaden var oförändrade.

Spotpriserna föll tillbaka från föregående veckas uppgång med mellan 4-9 procent i Sveriges elområden. Även systempriset gick ner, 10 procent jämfört på veckomedel. I genomsnitt var systempriset samt priset för SE1, SE2 och SE3 strax under 22 EUR/MWh medan priset i SE4 låg drygt 1 EUR/MWh högre.

Priserna i kontrakten på terminsmarknaden samt bränslepriserna för olja, kol och gas har varit nästintill oförändrade från föregående vecka. Störst förändring skedde i kontrakten för nästa år (2017) där priset sjönk med ungefär 3 procent (0,5 EUR/MWh).

Vädret under veckan fortsatte att vara varmare än normalt för årstiden med lägre nederbörd än normalt. Nivån i vattenkraftmagasinen är i den nedåtgående fasen innan vårfloden vilken normalt inträffar kring veckorna 16-18. Magasinfyllnadsgraden var 50 procent för Norden och 38 procent för Sverige i ingången till vecka 11.

Tillgängligheten i kärnkraften har varit oförändrad från föregående vecka. Den 28 mars inleds årets revisioner där O1 är först ut.

Läget på elmarknaden gör uppehåll över påsken, Nästa rapport publiceras den 5 april.

Källa: Energimarknadsinspektionen