Logo

Läget på elmarknaden - vecka 14

Spotpriserna steg för de svenska elområdena.

Spotpriserna för de svenska elområdena steg under veckan mellan 2-7 procent och prisområdesskillnaderna blev mycket små. Veckogenomsnittspriserna hamnade i intervallet 21,8-21,9 EUR/MWh.

Högsta timpriset i Norden noterades i Finland och blev 45,0 EUR/MWh.

Terminspriserna för kommande månad och kvartal föll tillbaka under veckan med ca 7-8 procent och handlades för 19,3 EUR/MWh respektive 17,7 EUR/MWh. En av orsakerna var nederbördsrika prognoser.

Under fredagen meddelade SVK att sydlänkens sista del försenas med ett år. Likströmsdelen som är den sista delen består av två länkar (2*600 MW). Den första länken är planerad att tas i drift i juli 2016 och den andra länken i juni 2017.

 

Källa: Energimarknadsinspektionen