Logo

Läget på elmarknaden - vecka 15

Avbrott i Olkilouto 1 gav höga priser i Finland, men liten påverkan på resten av Norden.

Något ökade spotpriser i de svenska prisområdena till 22 EUR/MWh. Priserna ökade i Finland och Litauen, medan de sjönk i Estland och Lettland.

Terminspriserna var högre än förra veckan, framför allt maj-kontrakten som ökade med 5 procent, medan 2017-kontrakten ökade med ett par procent. Underföregående vecka exporterade de svenska elområdena mer än dubbelt så mycket som de importerade.

Oljepriset ökade och låg i genomsnitt på drygt 44 USD/fat, vilket är 11 procent högre än föregående vecka. Kolpriserna ökade något, medan gaspriserna låg stabilt. Utsläppsrätterna såldes dyrare än föregående vecka och låg i snitt på 5,6 EUR/EUA.

Vädret fortsatte vara för årstiden varmt och torrt. Nivån i vattenkraftmagasinen ligger däremot fortfarande några procent högre än normalt. Vårfloden inträffar normalt kring veckorna 16-18. Magasinfyllnadsgraden var knappt 40 procent för Norden och 27 procent för Sverige i ingången till vecka 15.

Källa: Energimarknadsinspektionen