Logo

Läget på elmarknaden - vecka 16

Sjunkande spotpriser men ökande terminspriser.

Spotpriserna i Sverige sjönk med ca 5 procent från föregående vecka. För de svenska elområdena var variationerna i priset över dygnet relativt små.

Terminspriserna ökade däremot något under veckan. Årskontrakten för 2017 steg över 20 EUR/MWh och majkontrakten landade på 21 EUR/MWh .

Det har varit kallare än normalt under veckan och nederbörden har varit under det normala. Framöver väntas en större mängd nederbörd men också fortsatt lägre temperaturer vilket antagligen försenar vårfloden.

Oskarshamn 1 och Ringhals 2 är fortfarande avställda för årlig revision. Oskarshamn 3 gick ned 200 MW i effekt under måndagen på grund av ett pumpproblem i turbinen.