Logo

Läget på elmarknaden - vecka 17

Ökade spot-och terminspriser på den nordiska marknaden.

Spotpriserna i Sverige ökade med 9 procent från föregående vecka. För de svenska elområdena var variationerna i priset relativt små frånsett en ganska kraftig ökning av priset under söndagen, en stor anledning till det kan vara att kärnkraftverket Ringhals 1 ställdes av för revision under veckans sista dag.

Även terminspriserna ökade under veckan. Junikontrakten ökade med 3 procent till ett veckomedel om 21,0 EUR/MWh, medan kontrakten avseende kvartal tre och årskontrakten för 2017 ökade med 6 procent till 19,4 repektive 20,6 EUR/MWh.

Temperaturen i Norden har varit varmare med mycket mer nederbörd jämfört med föregående vecka. Tillgänglig kapacitet för kärnkraft sjönk med 2 procentenheter och 1 procentenhet i Norden respektive Sverige. Magasinfyllnadsgraden var 35 procent för Norden och 24 procent för Sverige i ingången till vecka 17.

Oskarshamn 1 och Ringhals 2 är fortfarande avställda för revision. Sedan i söndags är också Ringhals 1 avställd för revision och förväntas vara åter i drift den 4 juni 2016.

Källa: Energimarknadsinspektionen