Logo

Läget på elmarknaden - vecka 2

Stora prisskillnader mellan elområdena i Sverige.

Under torsdagen och fredagen hade SE3 och SE4 ett dygnsmedelspotpris som var 115-125 procent högre jämfört med SE1 och SE2. Som exempel var priset under torsdag 55,9 EUR/MWh i SE3 och 26,1 EUR/MWh i SE2. Det högsta timpriset för Sverige noterades under torsdagen mellan kl. 17-18 och hamnade på 154,9 EUR/MWh för SE3 och SE4. Under samma timme blev priset för SE1 och SE2 27,3 EUR/MWh.

Anledningen till de höga priserna under slutet av veckan var att temperaturerna sjönk med ökad elanvändning som följd. Även minskad produktion från vindkraften samtidigt som Forsmark 3 togs ur drift för underhåll var bidragande orsaker.

På den finansiella marknaden sjönk priserna under veckan med cirka 5-10 procent jämfört med veckan innan. Terminspriserna för nästkommande månad och kvartal sjönk med 5-6 procent jämfört med veckan innan och handlades för 23,4 EUR/MWh respektive 16,8 EUR/MWh som veckomedelpris. Anledningen till detta var prognoser om mildare väder.

Terminspriset för nästkommande år (2017) föll hela 10 procent och handlades för 18,6 EUR/MWh som veckomedelpris. Här var orsakerna bland annat prognoser om fortsatt låga priser på kol, olja och CO2. Även den negativa utvecklingen på börserna runt om i världen påverkade.

Källa: Energimarknadsinspektionen