Logo

Läget på elmarknaden - vecka 20

Nordiska systempriset noterade högsta priset på 17 veckor.

Det nordiska systempriset steg under veckan med 10 procent och veckomedelpriset blev 24,9 EUR/MWh. Det var den högsta noteringen sedan vecka 3 i år. Huvudorsakerna till spotprisuppgången var låg vindkraftsproduktion i kombination med låg tillgänglighet i kärnkraften då det pågår omfattande revisioner i nordisk kärnkraft.

De svenska elområdena fick ett något högre pris (25,8 EUR/MWh) och det var en prisökning med ca 12-13 procent jämfört med veckan innan. Inga större prisområdesskillnader noterades.

Terminskontrakten steg under veckan till följd av stigande priser på kol och CO2. Terminspriset för år 2017 steg med 4 procent och veckomedelpriset noterades till 21,6 EUR/MWh. Prognoser om torrare väder var också en bidragande orsak.

Vårfloden fortsätter i Sverige och Norden. Magasinfyllnadsgraden ökade med 5,9 procentenheter för Sverige och 3,7 procentenheter för Norden från föregående vecka.

Källa: Energimarknadsinspektionen