Logo

Läget på elmarknaden - vecka 21

Tillbakafallande priser på spotmarknaden, trots flera pågående kärnkraftsrevisioner och högre priser i Tyskland.

Efter de för året höga priser föll spotpriserna tillbaka i de svenska prisområdena och var i snitt 7 procent lägre än föregående vecka. Veckomedlet var drygt 24 EUR/MWh i hela Sverige. I Tyskland varierade priserna relativt mycker under veckan och var i snitt 26,1 EUR/MWh, vilket är högre än föregående vecka.

Terminspriserna fortsatte att öka för tredje veckan i rad och både Q3 2016 och 2017-kontrakten låg i genomsnitt runt 22,5 EUR/MWh, vilket är 4 procent respektive 5 procent högre än föregående vecka.

Veckan var både varmare och torrare än normalt för vårflodens tid på året. Magasinens fyllnadsgrad ökade och låg fortsatt strax över normal nivå.

Revision av fem reaktorer under vecka 21 gjorde att kärnkraften låg kvar på en låg produktionsnivå. Total tillgänglighet låg på 63 procent för Norden. Det kommer fortsätta vara en del revisioner under första delen av sommaren.

Både Sverige och Norden som helhet exporterade kraft under större delen av veckans timmar.

På grund av nationaldagen den 6 juni kommer nästa nyhetsbrev den 13 juni.

Källa: Energimarknadsinspektionen