Logo

Läget på elmarknaden - vecka 23

Stigande priser på spotmarknaden trots mer tillgänglig kärnkraft.

De svenska spotpriserna, som ökade med 13 procent jämfört med den föregående veckan och nådde ett veckomedel på 30,6 EUR/MWh, steg något mer än det nordiska systempriset under den gångna veckan. Det nordiska systempriset nådde ett veckomedel om 26,5 EUR/MWh.

Efter att terminspriserna för första gången på fyra veckor gick ner under vecka 22 fortsatte uppgången under vecka 23. Jämfört med föregående vecka ökade Q3 2016 och 2017-kontrakten med 7 procent respektive 5 procent. Veckomedel för nämnda kontrakt uppgick till 23,3 EUR/MWh respektive 23,6 EUR/MWh.

Vädret har varit något mildare med mindre nederbörd jämfört med förra veckan. Det är fortsatt torrare än normalt för årstiden. Magasinfyllnadsgraden ökade både i Norden och Sverige (till 56 respektive 53 procent), vilket är 8 respektive 4 procentenheter över normal nivå.

Två reaktorer har kommit ur revision sedan det senaste veckobrevet. Ringhals 1 togs åter i drift den 4 juni och kommer köras med en maxkapacitet om 441 MW till den 18 juni. Olkiluoto 1 startades upp den 9 juni och reaktorn var i full drift den 12 juni.

Källa: Energimarknadsinspektionen