Logo

Läget på elmarknaden - vecka 24

Fluktuerande priser på spotmarknaden.

Genomsnittspriset på svenska spotmarknaden för veckan ligger på ungefär samma nivå som föregående vecka, med endast med en marginell ökning. Veckomedlet landade på 30,8 EUR/MWh, vilket är något över det nordiska systempriset på 27,0 EUR/MWh. Däremot har priset varierat stort under veckan. Spotpriset sjönk under veckan ned till 25 EUR/MWh för att på söndagen stiga upp till 33 EUR/MWh. Prisnedgången under veckan beror antagligen på den ökande mängd nederbörd under slutet av veckan.

Terminspriserna fortsatte att öka precis som föregående vecka. Juli och Q3 2016-kontrakten ökade med 6 procent respektive 5 procent.

Temperaturen har varit normal för veckan och veckomedelvärdet för nederbörden fortsätter att ligga något under det normala. I Sverige är magasinfyllnadsgraden nu något under medelkurvan och ligger på 54 procent. På nordisk nivå ligger fyllnadsgraden fortfarande över det normala med 59 procent.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 44 procent under veckan med fyra stycken reaktorer i revision. Forsmark 2 skulle ha startats upp 16 juni men har förlängts till 17 juli efter ett läckagetest. Ringhals 1 togs åter i drift den 6 juni och har körts på reducerad effekt till och med 20 juni då full effekt uppnåddes.

"Läget på elmarknaden" tar nu sommaruppehåll och är tillbaka vecka 32.

Trevlig sommar!

Källa: Energimarknadsinspektionen