Logo

Läget på elmarknaden - vecka 3

Höga timpriser i stora dela av Norden under veckan.

Onsdagen vecka 3 var dygnspriset på systemprisnivå och i Sverige över 80 EUR/MWh. Senast priset var över 80 EUR/MWh var i februari 2012. Orsaken var förstås den kalla väderleken. Norge fick i veckan som gick en ny rekordnotering på effekt för en enskild timme: 24190 MW.

Som högst var priset per timme 214 EUR/MWh mellan kl. 08-09 på onsdagsmorgonen. Den timmen utgjorde NO1, NO3, NO4, SE1-4, DK2 samt FI ett prisområde.

Effektreserven (Karlshamn) aktiverades under torsdagen mellan kl. 06:00-12:00 för att vara tillgänglig som systemresurs i nätet.

Samtidigt som priserna på den fysiska marknaden var höga är priset på den finansiella marknaden fortsatt lågt. Terminspriset för nästkommande månad och kvartal var, 24,4 respektive 17,4 EUR/MWh i genomsnitt vecka 3. Terminspriset, för de längre kontrakten, influeras just nu start av prisutvecklingen på bränslen. Där priset på olja fortsätter att falla.

Källa: Energimarknadsinspektionen