Logo

Läget på elmarknaden - vecka 31

Lågt inflöde i vattenmagasinen och låg vindkraftproduktion höll uppe elpriserna i juli månad.

Under juli månad har spotpriserna i Sverige legat i spannet 28-32 EUR/MWh och ungefär 4 EUR/MWh över systempriset. Det kan jämföras med föregående år då spotpriset i Sverige låg kring 10 EUR/MWh under juli månad. En anledning till att priset varit högre i år är att inflödet och tillgång på vatten i magasinen inte varit lika stort, dessutom har vindkraftproduktionen varit låg. Juli är annars en månad då det finns potential för lägre priser eftersom efterfrågan på el går ner i och med semestertider.

Genomsnittspriset på den svenska spotmarknaden vecka 31 var 29 EUR/MWh i samtliga elområden, vilket var högre än det nordiska systempriset som låg på 24,4 EUR/MWh. Terminspriset för september samt Q4 2016-kontrakten var 25,8 respektive 26,9 EUR/MWh under veckan.

I Sverige var magasinfyllnadsgraden senaste veckan 64 procent vilket är 16 procentenheter under normal nivå. På nordisk nivå är fyllnadsgraden 74 procent. Norge har bättre tillgång på vatten än Sverige i nuläget, vilket reflekteras i lägre priser i de norska elområdena jämfört med de svenska.

Kärnkraften i Sverige hade vecka 31 en tillgänglighet på 68 procent. Tillgängligheten förväntas minska något de närmaste dagarna i och med att Ringhals 4 tas ur drift för årlig revision. Samtidigt som Forsmark 3 väntas nå full produktion, efter turbinfel, först i slutet av vecka 32.

Källa: Energimarknadsinspektionen