Logo

Läget på elmarknaden - vecka 32

Stigande spotpriser och lite vatten i magasinen.

Genomsnittspriset på den svenska spotmarknaden vecka 32 var 28,1 EUR/MWh i samtliga elområden, vilket var högre än det nordiska systempriset som låg på 23,5 EUR/MWh. En av orsakerna är att det är begränsningar i överföringskapaciteten, framförallt mellan Norge och Sverige.

Terminspriset för september hamnade på 25,8 EUR/MWh under veckan vilket var oförändrat jämfört med veckan innan. Terminspriserna för nästkommande kvartal och år steg under veckan och noterade veckogenomsnittspriser på 27,2 EUR/MWh respektive 22,9 EUR/MWh.

I Sverige var magasinfyllnadsgraden senaste veckan 68 procent vilket är 17 procentenheter under normal nivå.

Kärnkraften i Sverige hade vecka 32 en tillgänglighet på 70 procent. Ringhals 4 är tagen ur drift sedan fredagen den 12 augusti på grund av ett fel i en generator. Reaktorn beräknas åter natten till den 25 augusti.

Källa: Energimarknadsinspektionen