Logo

Läget på elmarknaden - vecka 33

Fortsatt uppgång i spotpriset i Sverige och nya bortfall i kärnkraftsproduktionen.

Spotpriserna ökade i hela norra Europa under veckan, och systempriset var i genomsnitt 25,8 EUR/MWh. Sverige var spotpriset i genomsnitt ungefär 4 euro högre än föregående vecka och landade på 32,0 EUR/MWh. Överföringsbegränsningar gjorde att priset fortsatte att vara mycket lägre i Norge än i Sverige.

Terminspriserna låg kvar på ungefär samma nivå som föregående vecka. EPAD-priserna fortsatte att öka, framför allt i SE1 och SE2. Kol och gaspriserna låg stabilt, medan oljepriset fortsatte att öka och var på fredagen drygt 51,2 USD/fat som är det högsta priset på över 7 veckor.

Fyllnadsgraden i magasinen ökade under veckan, men är för säsongen fortfarande låg.

Forsmark 3 var åter i full produktion under veckan, vilket ökade kärnkraftsproduktionen och trots att Ringhals 4 producerade med reducerad kapacitet ökade den totala tillgängligheten för den svenska kärnkraften.

Källa: Energimarknadsinspektionen