Logo

Läget på elmarknaden - vecka 34

Något högre systempris och något lägre spotpriser i Sverige under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 26,1 EUR/MWh under veckan, något högre än föregående vecka. Spotpriset i de svenska elområdena sjönk något under veckan och var 31,8 EUR/MWh i samtliga elområden. Det finns en del begränsningar i överföringskapaciteten bla mellan Sverige och Norge, framförallt från Norge. Terminspriserna på el sjönk något under veckan.

Det genomsnittliga veckopriset på elcertifikat ökade 6 procent från föregående vecka till 140 SEK/MWh. Priserna har ökat under hela augusti och är nu i nivå med vad de var under våren. Terminspriset på utsläppsrätter, kol, olja och gas är på samma nivåer som föregående vecka.

Efter en marginell ökning av nivån i de nordiska magasinen är fyllnadsgraden 77 procent vid ingången av vecka 34. Nivån är en bit under det normala och det är i de svenska magasinen som underskottet är störst med nästan 17 procent under normal nivå. I Norge är nivån nära normal och i Finland över det normala.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var 68 procent under vecka 34. Fyra reaktorer var ur drift under veckan, 3 reaktorer i revision och ett oplanerat stopp inträffade.

Källa: Energimarknadsinspektionen