Logo

Läget på elmarknaden - vecka 36

Fortsatt sjunkande elpriser.

Systempriset fortsatte att sjunka under veckan och genomsnittet för vecka 36 landade på 25,2 EUR/MWh. Spotpriset i Sverige sjönk något och veckomedlet låg mellan 29,6-30,4 EUR/MWh.

Även terminspriserna sjönk, med ca 2 procent, i jämförelse med föregående vecka.

Priset på elcertifikat fortsatte att öka och låg denna vecka på 147,9 SEK/MWh, vilket är det högsta priset på 7 månader. Terminspriserna på olja ökade med 3 procent från föregående vecka. Däremot sjönk terminspriset på gas med några procent.

Fyllnadsgraden i vattenmagasinen i Sverige har ökat något jämfört med föregående vecka, trots att nederbörden har varit lite under de normala för årstiden. Avvikelsen från mediankurvan för de svenska magasinen är mindre denna vecka, ca 15 procentenheter jämfört med 17 procentenheter förra veckan.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften ligger på 70 procent vilket är en liten uppgång sen föregående vecka. Ringhals 2 och 3 samt Loviisa 1 var avställda för revision och Forsmark 2 gick på halv effekt.

Källa: Energimarknadsinspektionen