Logo

Läget på elmarknaden - vecka 37

Överföringsbegränsningar påverkar den nordiska prisbilden.

Pågående underhåll och fel på kablar bidrog till att priserna i Norden varierade mellan områdena den gångna veckan. Högst var priset i Finland på 33,3 EUR/MWh, medan priset var 10 EUR/MWh lägre i Norge (NO2) där priset var 23,5 EUR/MWh. I Sverige var områdespriserna kring 28,7-28,9 EUR/MWh. Veckogenomsnittet för systempriset var i princip oförändrat sedan föregående vecka på 25,1 EUR/MWh.

Felet i överföringen mellan Norge och Sverige fortsatte att påverka kapaciteten (15 oktober är prognostiserat slutdatum för begränsningen). Samtidigt pågick planerat underhåll på flertalet kablar, vilket bland annat påverkat överföring mellan SE1-FI, SE4-PL (SwePol-link), SE4-DE (Baltic Cable) samt SE3-DK1 (Konti Skan).

Terminspriserna på el fortsatte att ligga kring 25-26 EUR/MWh för nästa månad och kvartal. I utgången av vecka 37 låg priset för år 2017 på 22 EUR/MWh. EPAD-kontrakten kvartal 4 för SE1, SE2 och SE3 gick ned med ungefär 10 procent från föregående vecka. Kol-och gaspriserna låg på ungefär samma nivå som förra veckan, medan oljepriserna gick ned med 3 procent till ett genomsnitt på 48 USD/fat.

Fyllnadsgraden i vattenmagasinen förbättrades marginellt och tillgängligheten i kärnkraften ökade med 8 procent från föregående vecka.

Källa: Energimarknadsinspektionen