Logo

Läget på elmarknaden - vecka 38

Fortsatt varierade områdespriser i Norden.

Veckogenomsnittet för systempriset var 26,2 EUR/MWh under den gångna veckan. Motsvarande områdespriser i Norden varierade mellan det högsta på 32,7 EUR/MWh i Danmark (DK2) och det lägsta 23,7 EUR/MWh i Norge (NO5).

I Sverige var priserna mellan 30,8-31,5 EUR/MWh. Pågående underhåll och fel på kablar bidrog till att priserna i Norden varierade mellan områdena under veckan.

Terminspriserna på el ökade något och var mellan 25-27 EUR/MWh för nästa månad och kvartal. Kontraktet för år 2017 ökade med 5 procent och handlades strax under 24 EUR/MWh under veckan. EPAD-kontrakten i Sverige för kvartal 4 fortsatte nedåt för SE1 och SE2 och ökade åter för SE3 och SE4.

Oljepriset var oförändrat från föregående vecka medan kol- och gaspriserna ökade med 4 respektive 6 procent. Priset på utsläppsrätter ökade nästan 6 procent och handlades i genomsnitt för 4,3 EUR/EUA.

Temperaturen var 2,4 grader högre än normalt och nederbörden var endast 35 procent av det normala för årstiden. Fyllnadsgraden i de Nordiska vattenmagasinen ökade trots detta något och var 80 procent jämfört med normal nivå på 84 procent.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var ungefär på samma nivå som föregående vecka.

Källa: Energimarknadsinspektionen