Logo

Läget på elmarknaden - vecka 39

Varierande priser i Norden och prisfall i Sverige till följd av fortsatta överföringsbegränsningar.

Veckogenomsnittet för systempriset sjönk något under den gångna veckan och hamnade på 24,9 EUR/MWh. Områdespriserna i Norden har fortsatt att variera till följd av pågående underhåll och fel på flera kablar som medför överföringsbegränsningar.

Det högsta priset i Danmark (DK2) ökade något till 33,3 EUR/MWh medan det lägsta i Norge (NO2 och NO5) sjönk något till 23,0 EUR/MWh. Priserna i Sverige föll med 12-13 procent till 26,7-27,7 EUR/MWh.

Terminspriserna på el lyfte successivt under veckan med toppnoteringar under fredagen. Både månads-och kvartalskontrakten gick i genomsnitt upp med cirka 6 procent. Kontraktet för år 2017 ökade med 9 procent och handlades mellan 24,5-26,1 EUR/MWh.

EPAD-kontrakten i Sverige för kvartal 1 2017 avseende SE3 och SE4 ökade med 5 procent respektive 11 procent medan SE1 och SE2 handlades till oförändrat eller något minskat pris. Bränslepriserna på olja, kol och gas ökade mellan 3-6 procent. Priset på utsläppsrätter ökade drygt 10 procent till 4,80 EUR/EUA medan priset på elcertifikat minskade med drygt 2 procent.

Trots mer nederbörd än normalt för årstiden under den gångna veckan minskade fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen och dessa avviker nu med 14 procentenheter mot mediankurvan.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var i princip oförändrad jämfört med föregående vecka.

Källa: Energimarknadsinspektionen