Logo

Läget på elmarknaden - vecka 4

Milt väder har medfört låga spotpriser och låg användning.

Spotpriset sjönk rejält under vecka 4 med över 60 procent i Sverige. Medelvärdet låg strax över 17 EUR/MWh och var på samma nivå för samtliga svenska elområden.

På den finansiella marknaden var förändringarna i priset betydligt mindre och terminspriserna sjönk något. Medelpriset var 21,7 EUR/MWh för mars månad. Priserna på den fossila marknaden har stigit något under veckan. Oljepriset har stigit med 13 procent sedan förgående vecka medans övriga fossila bränslen stigit med några procent.

Temperaturen under veckan har varit långt över det normala vilket har medfört att användningen har varit låg. Användningen sjönk med cirka 15 procent under veckan och har resulterat i en nettoexport från Sverige på 529 GWh.

Tillgängligheten i kärnkraften är fortsatt hög, med 92 procent i Sverige. Ringhals 2 skulle startas 20 februari efter en längre tid i revision, men uppstarten är skjuten till 17 september.

Källa: Energimarknadsinspektionen