Logo

Läget på elmarknaden - vecka 40

Terminspriser steg under veckan till följd av bland annat torrt väder och stigande bränslepriser.

Terminspriserna på el steg kraftigt under vecka 40. Kontrakten för nästkommande månad- och kvartal gick i genomsnitt upp med cirka 12 procent respektive 17 procent och handlades för 32,3 EUR/MWh respektive 33,3 EUR/MWh. Orsakerna var framförallt kallt och torrt väder tillsammans med stigande bränslepriser.

Den faktiska nederbörden hamnade på 22 GWh under veckan jämfört med normalen på 594 GWh. Magasinsnivån i Sverige ligger under det normala, 69 procent jämfört med 84 procent. På nordisk nivå har magasinen en fyllnadsgrad på 81 procent jämför med medianvärdet på 84 procent.

Bränslepriserna för kol, olja och gas steg under veckan vilket bidrog till teminsprisernas uppgång. Samtidigt steg priserna på utsläppsrätter med ca 15 procent till 5,5 EUR/EUA.

Under veckan noterades inga prisområdenskillnader mellan de svenska elområdena på dygnsbasis och veckogenomsnittet hamnade på 31,4 EUR/MWh vilket var en ökning på 13-18 procent jämfört med veckan innan. Sverige har fortsatt högre priser än systempriset i Norden till följd av pågående underhåll och fel på flera kablar till utlandet, framförallt Norge.

Det högsta timpriset i Sverige noterades på 38,9 EUR/MWh medan det lägsta timpriset blev 23,0 EUR/MWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen