Logo

Läget på elmarknaden - vecka 43

Ytterligare försvagad hydrologi gör att nivån på de Nordiska elpriserna fortsätter uppåt.

Sedan inledningen av oktober har systempriset ökat med 50 procent från en nivå på 25 EUR/MWh till en nivå på 40 EUR/MWh. Prisuppgången förklaras till stor del av den svaga hydrologin. Vid begränsningar i inhemsk produktion behöver tillgången säkras genom import. De senaste veckorna har det i regel varit nettoimport av el till Norden. Effekten blir att de nordiska spotpriserna rör sig mot prisnivån på kontinenten.

Under vecka 43 ökade priserna i genomsnitt med 6 procent från föregående vecka. Priserna gick dock generellt ner i slutet av veckan. Veckomedlet för systempriset låg på 36,9 EUR/MWh. Spotpriserna för Sverige var detsamma för alla fyra elområden under veckan och i genomsnitt 39,8 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästa kvartal handlades i slutet av veckan kring 41-42 EUR/MWh. EPAD-priserna för de svenska elområdena kvartal 1 (2017) steg 4-9 procent och ligger mellan 3-4 EUR/MWh.

Magasinsnivån fortsatte sjunka och var i ingången av veckan 20 procentenheter under normal nivå för Sverige och 8 procentenheter under normal nivå för Norden.

Tillgängligheten i kärnkraften var i princip oförändrad från föregående vecka. Majoriteten av reaktorerna går på full effekt, medan Forsmark 3 och Ringhals 2 är i revision.

Källa: Energimarknadsinspektionen