Logo

Läget på elmarknaden - vecka 44

Spotpriserna fortsatt uppåt i Norden.

Under vecka 44 var det genomsnittliga systempriset 38,8 EUR/MWh, en ökning med 5 procent från föregående vecka. Spotpriserna för Sverige var samma för alla fyra elområden under veckan och i genomsnitt 40,7 EUR/MWh vilket motsvarar en ökning med 2 procent från veckan innan.

Terminspriset för december ökade och handlades i slutet av veckan för drygt 44 EUR/MWh. EPAD-priserna för de svenska elområdena kvartal 1 (2017) sjönk däremot med 8-16 procent till att vara mellan 2,7-3,8 EUR/MWh som ett snitt över veckan.

Det hydrologiska underskottet och de överföringsbegränsningar som finns driver priserna uppåt. Priserna på utsläppsrätter och kol har stigit och bidrar också till ökade elpriser. De genomsnittliga priserna på kol och gas för kvartal 1 år 2017 steg med 4-5 procent jämfört med vecka 43. Priset på utsläppsrätter steg med 6,3 procent och handlades i genomsnitt för 6,2 EUR/EUA under veckan.

Temperaturen var 3 grader under det normala vilket ökade elanvändningen som för Norden var 7,9 procent högre under veckan. Sverige och Norden som helhet nettoimporterade el under veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen