Logo

Läget på elmarknaden - vecka 47

Spot- och terminspriserna fortsatte att sjunka under veckan.

Systempriset sjönk i genomsnitt 3 procent jämfört med vecka 46 och hamnade på 36,3 EUR/MWh under vecka 47. Spotpriserna för de svenska elområdena gick ner med 7 procent i snitt och låg på 36,4 EUR/MWh förutom SE4 där priset hamnade på 36,9 EUR/MWh efter en något mildare nedgång på 6 procent. Noterbart var att spotpriset i det danska elområdet DK1 och i Tyskland ökade med 15 procent respektive 27 procent under veckan, en motreaktion mot den extrema prisnedgången som var under vecka 46.

Terminspriserna för el för nästkommande kvartal och år förändrades med vardera -8 respektive -9 procent och låg i genomsnitt på 36,0 respektive 27,4 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2017 för de svenska elområdena var oförändrade i SE1 och SE2 medan SE3 och SE4 gick ner med 9 procent.

Kolpriset fortsatte att sjunka under veckan och veckomedelpriset noterades 72,81 USD/ton. Bränslepriset för olja ökade med 5 procent medan gaspriset var oförändrat. Priserna för utsläppsrätter och elcertifikat gick ner med vardera 5,2 respektive 3,0 procent.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var ca 91 procent under vecka 47. Oskarshamn 3 togs ur drift den 27 november till följd av ett bränsleläckage och väntas vara tillbaka i full drift den 9 december.

Källa: Energimarknadsinspektionen