Logo

Läget på elmarknaden - vecka 48

Ökande spotpriser men fortsatt sjunkande terminspriser.

Systempriset sjönk marginellt jämfört med föregående vecka till 35,8 EUR/MWh, medan spotpriserna i samtliga elområden ökade med ca 3 procent under veckan och landade på 37,4 EUR/MWh.

Terminspriserna fortsatte att sjunka. Priset för januarimånad sjönk med 7 procent till 35,6 EUR/MWh och för nästkommande kvartal och år sjönk priset med 10 procent.

Priserna för utsläppsrätter fortsatte att sjunka, med 15 procent i relation till föregående vecka, medan priset på elcertifikat vände upp med cirka 1,5 procent. Liten uppgång för samtliga fossila priserna under veckan där kolpriset steg med 2 procent, olja med 5 procent och gas med 1 procent.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var ca 87 procent under veckan. Ringhals 2 togs i drift 26 november efter ett långt uppehåll sen augusti 2014 och var i slutet på veckan uppe i full kapacitet. Oskarshamn 3 togs ur drift den 27 november till följd av ett bränsleläckage och väntas vara tillbaka i full drift den 9 december. På grund av problem med turbinen togs Oskarshamn 1 ur drift den 3 december och väntas vara tillbaka i full drift den 9 december.

Källa: Energimarknadsinspektionen