Logo

Läget på elmarknaden - vecka 49

Förväntningar om nederbörd och mild väderlek håller priserna nere.

Terminspriserna för el för januari 2017 samt första kvartalet nästa år handlades i genomsnitt till 32,6 EUR/MWh respektive 30,2 EUR/MWh. Det motsvarar en nedgång från veckan innan med 7-9 procent. Nedgången berodde dels på prognoser om mer nederbörd tillsammans med milda temperaturer och dels på nedgång i terminspriset för kol.

Även på spotprisnivå föll priserna i genomsnittet under veckan. Systempriset var i veckomedel 33 EUR/MWh och det innebar en nedgång från föregående vecka på 7 procent. Spotpriserna för de svenska elområdena gick i snitt ner med 4 procent under veckan.

Undantaget i prisutvecklingen var tisdagen (6 december) då priserna var på nivåer kring 50 EUR/MWh. Ökningen kom av kallt och vindstilla väder i kombination med höga priser på kontinenten. Noterbart är även att pågående underhåll på överföringsförbindelsen mellan NO4 och SO2 innebar att priserna i veckan var 7 EUR/MWh (25 procent) lägre i Norge än Sverige.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 82 procent under vecka 49. De reaktorer som var ur drift under veckan förväntas vara åter i produktion vecka 50.

Källa: Energimarknadsinspektionen