Logo

Läget på elmarknaden - vecka 5

Fortsatt milt väder och små ändringar i spotpriserna.

Spotpriset steg svagt vecka 5 jämfört med veckan innan. I Sverige låg medelvärdet på 17,57 EUR/MWh i SE3 och SE4 medan det var 17,38 EUR/MWh för de nordliga prisområdena SE1 och SE2.

På den finansiella marknaden sjönk prisrna från redan låga nivåer. Under fredagen tangerade årskontraktet 2017 den tidigare lägsta noteringen på 17,45 EUR/MWh. Stängningspriset blev sedan 17,55 EUR/MWh. Nedgången i priserna på kol och utsläppsrätter var bidragande orsaker till elterminernas nedgång.

Temperaturen under veckan var fortsatt långt över det normala vilket medförde att elanvändningen var för årstiden låg. Användningen steg ändå med cirka 1,7 procent jämfört med föregående vecka. För Sverige innebar veckobalansen en nettoexport från Sverige på Z GWh.

Tillgängligheten i kärnkraften är fortsatt hög och motsvarar 91 procent i Sverige där Ringhals 2 är i revision. Fyllnadsgraden i svenska magasin var 56,3 procent i slutet av vecka 4 vilket är i närheten av medelvärdet för perioden 1960-2012.

Källa: Energimarknadsinspektionen