Logo

Läget på elmarknaden - vecka 6

Låga priser på utsläppsrätter påverkar terminspriserna nedåt.

Spotpriserna för de svenska elområdena steg under vecka 6 med i genomsnitt 3-8 procent . Priserna som veckomedel hamnade i intervallet 17,9-19,0 EUR/MWh.

Timpriserna för de svenska elområdena varierade mellan 5,2-39,4 EUR/MWh under vecka 6. Noteras kan göras att Danmark fick ett antal timmar med negativa priser, som lägst - 2,7 EUR/MWh.

På den finansiella marknaden sjönk priserna både på korta och långa terminer. Nästkommande år handlades för 16,7 EUR/MWh som veckomedel vilket var en minskning med 6 procent. En av anledningarna är det låga CO2 som just nu noteras. Under vecka 6 blev priset som veckomedel 4,9 EUR/EUA vilket nästan är en halvering jämfört med årsskiftet. Även priserna på kol, olja och gas är låga vilket också bidrar till de sjunkande terminspriserna.

Tillgängligheten i kärnkraften är fortsatt hög och motsvarar 92 procent i Sverige där Ringhals 2 är i revision.

Källa: Energimarknadsinspektionen