Logo

Läget på elmarknaden - vecka 7

Spotpriserna steg svagt efter tidigare veckors nedgång.

Spotpriserna steg generellt i Norden vecka 7 jämfört med veckan innan. Finland var det prisområde där priserna gick ned. Priserna som veckomedel låg i intervallet 19-24 EUR/MWh. I Sverige var priserna i genomsnitt ungefär 1 EUR/MWh dyrare i södra Sverige än i norra.

På den finansiella marknaden gick priserna svagt uppåt, men prisnivån är fortsatt låg. Årskontraktet för 2017 stängde under fredagen på 17,4 EUR/MWh. Priset för nästkommande månad var i genomsnitt 18 EUR/MWh föregående vecka. Som konstaterats i tidigare veckorapporter påverkas den finansiella marknaden just nu starkt av temperaturväxlingar på kort sikt och bränsleprisernas utveckling på längre sikt.

Vädret var i början av veckan kallare än normalt och i slutet av veckan mildare. Priserna på bränslen utvecklades sidledes bortsett från priset på olja som steg 6 procent.

Under veckan gjorde ett fel i en turbin att effekten i Oskarshamn 3 behövde dras ner. Reaktorn var åter i full produktion på torsdagen. I veckan annonserade även ägarna av Oskarshamn 1 att reaktorn stängs i juni 2017.

Under onsdagen slutfördes testperioden av den nya överföringen mellan södra Sverige och Litauen, NordBalt. Därefter påbörjades provdriften av linjen. Under perioden läggs kapaciteten ut för handel på spotmarknaden.

Källa: Energimarknadsinspektionen