Logo

Läget på elmarknaden - vecka 8

Läget på elmarknaden - vecka 8

Elpriserna fortsatte att öka under vecka 8. Spotpriset landade på runt 21 EUR/MWh och priserna låg på en jämn nivå i samtliga elområden i landet. Terminspriserna ökade även de och terminspriset för marsmånad landade på 19,5 EUR/MWh.

Det har varit något varmare än normalt under veckan och mindre nederbörd än normalt. Magasinfyllnadsgraden ligger strax över medianen både i Norden och Sverige, på 57 procent respektive 46 procent.

Tillgängligheten i kärnkraften var under veckan 81 procent i Sverige. Oskarshamn 1 har delvis varit avstängd under veckan på grund av ett läckage men har återstartas i dagsläget. Ringhals 1 har också varit avstängd under i stort sett hela veckan men har även den återstartats.

Källa: Energimarknadsinspektionen