Logo

Läget på elmarknaden - vecka 13

Små prisvariationer över påskveckorna samtidigt som årets revisioner i kärnkraften inleds.

Spotpriserna låg i genomsnitt på samma nivå som förra veckan i svenska elområdena SE1-3. Vissa överföringsbegränsningar till och från kringliggande prisområden bidrog till att öka medelpriset i SE4, vilket ledde till något ökat systempris. Veckomedlet för SE1, SE2 och SE3 var drygt 20 EUR/MWh medan priset i SE4 låg 1 EUR/MWh högre.

För övriga spotpriser var det mest anmärkningsvärda för vecka 13 spotpriset i Tyskland som under en timme på måndagseftermiddagen var ovanligt lågt, -38 EUR/MWh.

Priserna i kontrakten på terminsmarknaden ökade med 4-5 procent. Kol- och gaspriserna låg oförändrade sedan förra veckan, medan oljepriserna minskade något till knappt 41 USD/fast. EPAD-kontrakten för SE2 gick upp igen efter en nedgång förra veckan och låg strax under SE1-kontrakten.

Vädret under veckan fortsatte att vara varmare än normalt för årstiden med lägre nederbörd än normalt. Nivån i vattenkraftmagasinen är i den nedåtgående fasen innan vårfloden vilken normalt inträffar kring veckorna 16-18. Magasinfyllnadsgraden var drygt 40 procent för Norden och 30 procent för Sverige i ingången till vecka 13.

Den 28 mars inleddes årets revisioner där O1 är först ut.

Källa: Energimarknadsinspektionen