Logo

Läget på elmarknaden – vecka 35

Något lägre systempris och spotpriser i Sverige under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 25,6 EUR/MWh under veckan, vilket var cirka två procent lägre än föregående vecka. Spotpriset i de svenska elområdena fortsatte sjunka något under veckan och låg mellan 30,5-30,6 EUR/MWh. Likt förra veckan finns en del begränsningar i överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge, framför allt från Norge till Sverige.

Terminspriserna på el är i princip helt oförändrade jämfört med vecka 34.

Det genomsnittliga veckopriset på elcertifikat ökade 2,7 procent från föregående vecka till 144 SEK/MWh. Terminspriset på utsläppsrätter, olja och gas gick ner mot förra veckan, där utsläppsrätters nedgång var störst med 6,1 procent. Terminspriset för kol gick däremot upp med tre procent.

Efter en marginell ökning av nivån i de nordiska magasinen är fyllnadsgraden 78 procent vid ingången av vecka 35. Nivån är en bit under det normala och det är i de svenska magasinen som underskottet är störst med nästan 17 procent under normal nivå. I Norge är nivån nära normal och i Finland något över det normala.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft har ökat med tre procentenheter till 71 procent under vecka 35. Tre reaktorer är fortsatt i revision medan Ringhals 4 togs åter i drift under tisdagen efter ett rotorbyte i en av generatorerna.

Källa: Energimarknadsinspektionen