Logo

Elbörspriset för november

Månadspriserna på elbörsen steg med ca 5 öre i november 2016 jämfört med oktober 2016. Priserna i elområde 1-3 blev 40,4 öre/kWh och 40,5 öre/kWh i elområde 4.

Du hittar månadspriserna för 2016 här.