Logo

Stockholms Elbolag gav inte kunderna rätt information

Kunder som tecknat elavtal med Stockholms Elbolag har inte fått den information de enligt lag har rätt till. Energimarknadsinspektionens granskning visar att företaget inte informerat om uppsägningstid, bindningstid, hur priset räknas ut eller vad som händer när avtalet löper ut. Stockholms Elbolag har till i början av 2017 på sig att åtgärda bristerna.

- Som kund på elmarknaden har du alltid rätt till korrekt information från din elhandlare, både innan avtalet ingås och under tiden som avtalet löper. Anledningen till att det är så viktigt är att det ska gå att förstå avtalet och jämföra det med andra alternativ som finns hos konkurrerande elhandlare, säger Thomas Björkström, samordnare för konsumentfrågor på Ei.

Brister på tre punkter

Energimarknadsinspektionens kontroll visar att Stockholms Elbolag AB har missat att följa ellagen när det gäller tre olika bestämmelser.

  1. Företaget har inte lämnat väsentlig avtalsinformation innan avtal har ingåtts med konsumenter. Det gäller om allt från uppsägningstid, bindningstid, hur priset räknas ut på fakturan till vad som händer då ett fast avtal löper ut.
  2. Företaget har inte lämnat information om konsumentens rättigheter och oberoende användarrådgivning på ett korrekt sätt vare sig på fakturan eller på webbplatsen. På fakturan saknas också information om hur konsumenten kan klaga till företaget och var konsumenten kan vända sig för tvistlösning i det fall som denna inte kommer överens med företaget.
  3.  Företaget har trots förbud debiterat enskilda företagskunder i förskott.

 

Energimarknadsinspektionens beslut

Energimarknadsinspektionen har beslutat att företaget ska åtgärda bristerna. Om de inte gör det riskerar de ett sammanlagt vite på 180 000 kronor i månaden fram tills att bristerna är åtgärdade.

Källa: Energimarknadsinspektionen