Logo

Varning för oseriösa elhandelsföretag

Den senaste tiden har både vi och Konsumentverket fått in klagomål mot elhandelsföretag som skickar fakturor på kostnader som är lagstridiga och som dessutom  inte verkar ha avtalats. Enligt klagomålen följs inte heller ångerrättsreglerna. 

Det gäller bl.a. krav på kostnader för kommunikation med konsumenten trots att denne inte blivit kund hos företaget.  Det gäller även krav på förskottsbetalning av el, trots att det är olagligt.

Enligt klagomålen förvägrar företaget även konsumenter att ångra eventuella avtal, trots att det finns lagregler om 14 dagars ångerrätt.

Om du får ett krav från ett företag du inte känner till att du är kund hos bör du bestrida kravet.

Det är företaget som har bevisbördan för att det finns ett avtal mellan dig och företaget.

Du kan kontakta ditt elnätsföretag för att höra efter om ett byte av elhandelsföretag anmälts till dem. Om ett byte anmälts trots att du inte begärt det bör du även kontakta ditt nuvarande elhandelsföretag.

Vid eventuell tvist kan du som konsument begära att ditt enskilda fall prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller i domstol.

Om du drabbats av företag som har oseriösa försäljningsmetoder kan du anmäla det till Konsumentverket.

Om du fått krav på förskottsbetalning av el kan du anmäla det till Energimarknadsinspektionen.

För mer råd och upplysning kan du skriva till oss (länk finns nedan) eller ringa på tel 08-52278950. Telefonrådgivningen är öppen under vardagar mellan 9.00-12.00.

www.arn.se

http://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/vara-eller-tjanst-du-inte-bestallt/

www.ei.se

http://www.energimarknadsbyran.se/Webbinnehall1/Om-oss/Kontakta-oss/