Logo

Elbörspriset för juni

Månadspriserna på elbörsen sjönk med 1,5-2,3 öre i juni 2017 jämfört med maj 2017. Priserna i elområde 1-3 blev 26,4 öre/kWh och 27,3 öre/kWh i elområde 4.

Du hittar månadspriserna för 2017 här.