Logo

Elbörspriset för maj

Månadspriserna på elbörsen steg med ca 1 öre i maj 2017 jämfört med april 2017. Priserna i elområde 1-3 blev 28,7 öre/kWh och 28,8 öre/kWh i elområde 4.

Du hittar månadspriserna för 2017 här.