Logo

Läget på elmarknaden - vecka 1 2017

Ökade spotpriser under veckan.

Systempriset i genomsnitt var 32,4 EUR/MWh, vilket är en ökning med 16 procent från vecka 52. De genomsnittliga spotpriserna för SE1-SE3 ökade med 25 procent med S4 ökade med 29 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna för el för februari samt andra kvartalet 2017 handlades i genomsnitt för 31,9 EUR/MWh respektive 24,0 EUR/MWh under veckan. EPAD-priserna ökade markant i SE1 och SE2 med 24 respektive 39 procent.

Terminspriset för kol (Q2 2017) handlades i genomsnitt för 68,83 USD/ton. Motsvarande priser för olja och gas var 57,67 (USD/fat) och 17,66 EUR/MWh.

Nivån i de nordiska magasinen var 62 procent vid ingången till vecka 1 vilket är cirka 8 procentenheter under den normala nivån för årstiden. I Sverige var magasinnivån 14 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 101 procent under vecka 1.

Den faktiska produktionskapaciteten varierar bland annat på grund av förändringar av vattentemperaturer. Därför händer det att reaktoreffekterna i sammanställning överstiger 100 procent.

Källa: Energimarknadsinspektionen