Logo

Läget på elmarknaden - vecka 10

Spotpriset på el fortsätter att öka.

Systempriset för el fortsatte att öka och under vecka 10 låg genomsnittet på 32,6 EUR/MWh, vilket är en ökning med 7 procent från föregående vecka. De svenska spotpriserna steg med runt 10 procent och i Danmark steg spotpriserna ännu mer, uppåt 20 procent.

Terminspriserna för el fortsatte däremot att sjunka och för nästkommande månad gick priset ned med 3 procent. Priserna på EPAD kontrakt fortsatte att sjunka kraftigt, mellan 18 och 26 procent, för samtliga svenska elområden förutom för SE4.

Terminspriserna för kol, olja och gas sjönk något under veckan, mellan 4 och 5 procent, och handlades i genomsnitt för 72,5 USD/ton, 53,7 USD/fat respektive 16,3 EUR/MWh.
De för veckan ingående nivåerna i de svenska och nordiska vattenmagasinen är fortfarande en bit under det normala, 40 respektive 31 procent.

Tillgängligheten för kärnkraften i Sverige och Norden är fortsatt hög, runt 100 procent under veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen