Logo

Läget på elmarknaden - vecka 11

Underhåll på kablar bidrog till en varierad prisbild i Norden under veckan.

Spotpriserna och systempriset gick ner i genomsnitt för samtliga elområden under vecka 11. Priserna var något högre i Norge än i resterande Norden, med undantag för NO4 där priserna var som lägst. Anledningen till prisskillnaderna var underhåll på flera kablar vilket hade betydelse för överföringen mellan Sverige och Norge. Systempriset vecka 11 var i genomsnitt 29,2 EUR/MWh, en minskning med 10 procent.

För Sverige var priset som veckomedel 27,7 EUR/MWh för SE1, SE2 och SE3 samt 28,5 EUR/MWh för SE4. Även här berodde prisskillnaden på överföringsbegränsningar, mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Nätet i Tyskland belastades med mycket vind och solkraft vilket gjorde att överföringen begränsades från tysk sidan. Det innebar att SE4 inte kunde ta del av de låga priserna i Tyskland i slutet av veckan. I Danmark var priset negativt två timmar, som mest -4 EUR/MWh, tidigt tisdag morgon samtidigt som överföringskapaciteten till SE4 var begränsad.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal låg i utgången av veckan på 26,8 respektive 24,9 EUR/MWh.

Elcertifikat med utgång/leverans mars 2017 stängde sista handelsdagen på 72 SEK/MWh. Genomsnittet för vecka 11 för elcertifikat med leverans mars 2018 var 74 SEK/MWh vilket innebar en ökning med 4 procent från veckan innan.

Källa: Energimarknadsinspektionen