Logo

Läget på elmarknaden - vecka 12

Något högre systempris och spotpriser under veckan.

Systempriset var 29,4 EUR/MWh, en liten ökning med 1 procent från föregående vecka. Även denna vecka var spotpriserna något högre i Norge än i resterande Norden, med undantag för NO4 där priserna var som lägst. En anledning till prisskillnaderna var fortsatt underhåll på flera kablar vilket hade betydelse för överföringen mellan Sverige och Norge.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år sjönk något och låg i utgången av veckan på 25,5 (april), 23,3 (kvartal 2) respektive 22,7 (år 2018) EUR/MWh.

Prisena för kommande kvartal på olja, kol och gas föll något under veckan vilket även priset på utsläppsrätter gjorde. Utsläppsrätter för december 17 sjönk med 4 procent och handlades för 4,9 EUR/EUA i genomsnitt under veckan. Även priset på elcertifikat, för mars 2018, sjönk 3 procent till 72 SEK/MWh jämfört med vecka 11.

All kärnkraft i Norden fortsatte vara helt tillgänglig under i stort sett hela veckan. Under helgen togs F3 ur drift för en 8 dagars avställning för att åtgärda ett bränsleläckage. Nivåerna i de Nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 35 procent, vilket är cirka 5 procentenheter under det normala.

Källa: Energimarknadsinspektionen