Logo

Läget på elmarknaden - vecka 14

Spotpriserna föll tillbaka samtidigt som elcertifikatpriserna stabiliserats runt 70 SEK/MWh.

Systempriset sjönk under veckan till 28,0 EUR/MWh, vilket var en nedgång med cirka 4 procent. En av orsakerna var högre temperaturer vilket gjorde att elanvändningen minskade i Norden.

De svenska spotpriserna minskade med cirka 2-7 procent beroende på elområde. Elområde 1-3 noterade veckomedelpriset 28,5 EUR/MWh medan SE4 fick ett något högre pris, 30,0 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästkommande månad sjönk med cirka 3 procent och handlades för 25,3 EUR/MWh. Nästkommande kvartal och år steg dock med cirka 1-3 procent och handlades för 24,1 EUR/MWh respektive 23,5

Elcertifikatpriset har under de senaste veckorna stabiliserats kring 70 SEK/MWh. Under vecka 14 blev veckomedelpriset 73,3 SEK/MWh.

Tillgänglig kapacitet i kärnkraften i Norden är fortsatt god och var under föregående vecka cirka 94 procent.

Nivåerna i de Nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 32 procent, vilket är cirka 4 procentenheter under det normala.

Källa: Energimarknadsinspektionen