Logo

Läget på elmarknaden - vecka 16

Ökade priser på elcertifikat.

Systempriset var i genomsnitt 29,2 EUR/MWh under veckan vilket är en ökning med 7 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna ökade däremot marginellt med några få procent jämfört med föregående vecka och låg runt 27 EUR/MWh.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år låg på ungefär samma nivå som förgående vecka, vilket innebär veckomedel på 26,0, 23,7 respektive 23,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat ökade under veckan och steg med knappt 9 procent från föregående vecka till 76 SEK/MWh. Under veckan presenterades en proposition innehållande en förlängning av elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionshöjning på 18 TWh, vilket påverkat prisökningen.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 30 procent, vilket är cirka 3 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var 90 procent under veckan. Forsmark 3 var tillbaka i full drift i slutet av veckan efter några dagars avstängning pga ett bränsleläckage.

Källa: Energimarknadsinspektionen