Logo

Läget på elmarknaden - vecka 18

Prisuppgången på elcertifikat har avstannat.

Systempriset var i genomsnitt 29,5 EUR/MWh under veckan vilket är en minskning med 11 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna hamnade på 29,4 EUR/MWh för samtliga elområden.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal sjönk under veckan och handlades för 23,9 respektive 23,8 EUR/MWh som veckomedel. Terminspriset för nästkommande år blev oförändrat och handlades för 23,4 EUR/MWh.

Prisuppgången på elcertifikat som inträffade efter att propositionen om förlängningen av elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionshöjning på 18 TWh publicerades har nu avstannat och under veckan föll priset tillbaka med ca 6 procent och handlades för 76,8 SEK/MWh.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 27 procent, vilket är cirka 3 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 90 procent under veckan. Ringhals 1 är nu tagen ur drift för revision och beräknas vara tillbaka i produktion den 3 juni. Forsmark 3 kommer tas ur drift den 27 maj för ett oplanerat underhåll, tillbaka i drift den 3 juni.

Källa: Energimarknadsinspektionen