Logo

Läget på elmarknaden - vecka 19

Ökade spotpriser under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 32,1 EUR/MWh under veckan vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna ökade i genomsnitt med 10 procent jämfört med föregående vecka och låg i genomsnitt på 32,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år låg på ungefär samma nivå som förgående vecka, vilket innebär veckomedel på 24,1, 23,7 respektive 23,0 EUR/MWh.

Bränslepriserna för kol, olja och gas sjönk under veckan med tre till fyra procent och handlades i genomsnitt för 71,5 USD/ton, 50,0 USD/fat respektive 15,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat sjönk under veckan i genomsnitt med 8,5 procent från föregående vecka till 70,2 SEK/MWh.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 27 procent, vilket är cirka 5 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft var 89 procent under veckan. Ringhals 1 och Olkiluoto 2 är i revision och väntas åter i drift den 3 respektive 19 juni.

Källa: Energimarknadsinspektionen