Logo

Läget på elmarknaden - vecka 2 2017

Elpriserna föll tillbaka under vecka 2.

Under vecka 2 föll priserna på spotmarknaden tillbaka för samtliga elområden i Norden jämfört med veckan innan. Systempriset hamnade på 30,0 EUR/MWh vilket var 8 procent lägre än veckan innan.

Spotpriserna för de svenska elområdena sjönk mellan 9-11 procent. SE4 noterade ett något högre pris på 31,8 EUR/MWh jämfört med SE1, SE2 och SE3 som noterade samma pris på 30,3 EUR/MWh. Orsaker till att elpriset föll var bland annat att elanvändningen minskade till följd av stigande temperaturer och att kärnkraften producerar på full effekt.

Terminspriserna på nästkommande månad, kvartal och år föll tillbaka under veckan i genomsnitt 1-4 procent. Nästkommande år handlades för 22,8 EUR/MWh vilket var en minskning med ca 4 procent jämför med veckan innan.

Magasinsfyllnadsgraden i Norden ligger 7 procent under normalvärdet för vecka 2 medans för Sverige ligger motsvarande siffra på 13 procent under normalen.

Tillgänglig kapacitet i kärnkraften i Norden är fortsatt hög och låg under vecka 2 på 100 procent.

Källa: Energimarknadsinspektionen