Logo

Läget på elmarknaden - vecka 20

Lägre spotpriser då vårfloden startar

Systempriset var i genomsnitt 26,9 EUR/MWh under veckan vilket är 16 procent lägre än föregående vecka. De svenska spotpriserna minskade med 13 procent jämfört med föregående vecka och var i genomsnitt 28,1 EUR/MWh för samtliga elområden utom SE4 som var 28,3 EUR/MWh.

En anledning till lägre spotpriser är högre temperaturer och att snösmältningen har startat. Sveriges magasinnivå steg med 1 procentenhet och Nordens magasinnivå var oförändrad från förra veckan. Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången av veckan 27 procent vilket är 11 procentenheter under det normala. Den stora skillnaden beror på att vårfloden normalt brukar ha fyllt på magasinen mer vid denna tid på året.

Terminspriserna för el sjönk också något från föregående vecka. Nästkommande månad handlades för 23,4 EUR/MWh som ett veckomedel medan nästkommande kvartal och år handlades 23,2 respektive 22,9 EUR/MWh.

Bränslepriserna för kol och olja och gas steg under veckan med tre procent och handlades i genomsnitt för 73,9 USD/ton respektive 52,4 USD/fat. Priset på gas var i det närmaste oförändrat jämfört med föregående vecka på 15,5 EUR/MWh.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft var 84 procent under veckan. Ringhals 1 och Olkiluoto 2 är i revision och väntas åter i drift den 3 respektive 19 juni.

Källa: Energimarknadsinspektionen