Logo

Läget på elmarknaden - vecka 21

Sol och vatten bidrog till att elpriset fortsatte ner.

Systempriset gick i genomsnitt ner med 5 procent och var i veckomedel 25,5 EUR/MWh. Främst berodde den genomsnittliga prisnedgången på den pågående vårfloden samtidigt som det varma vädret gjorde att elanvändningen minskade. I Danmark, Finland och de baltiska länderna gick dock spotpriset upp från föregående vecka.

I Sverige varierade prisbilden något mellan söder och norr när priset i SE1 och SE2 i genomsnitt sjönk 4 procent medan priset i SE4 sjönk 3 procent och därmed låg några Eurocent högre. Det högre priset i SE4 kan förklaras av att priserna i Danmark var något och högre och utbytet däremellan.

I Norden och Sverige steg magasinnivå med 6 respektive 4,7 procentenheter, vilket visar att vårfloden nu är igång i både Sverige och Norge. Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången av veckan 33 procent.

Priserna på terminsmarknaden gick däremot upp från föregående vecka. Uppgången berodde till del på ökat bränslepris för kol. Nästkommande kvartal handlades till 23,9 EUR/MWh som veckomedel.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft var 84 procent respektive 80 procent under veckan. Ringhals 1 och Olkiluoto 2 är i revision och väntas åter i drift den 3:e respektive 19:e juni.

Källa: Energimarknadsinspektionen